ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ค่าบริการทดสอบ 1,000 บาท/ครั้ง ค่าบริการประเมิน 1,500 บาท/ครั้ง *

วันที่ทดสอบ
วันที่ประเมิน
สถานที่
ลงทะเบียน
19 ม.ค.64
1 ก.พ. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
26 ม.ค. 64
6ก.พ. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
29 ม.ค. 64
8 ก.พ. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
9 ก.พ. 64
19 ก.พ. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
16 ก.พ. 64
25 ก.พ. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
23 ก.พ. 64
5 มี.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
2 มี.ค. 64
12 มี.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
16 มี.ค. 64
26 มี.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
23 มี.ค. 64
31 มี.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
2 เม.ย. 64
10 เม.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
9 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
27 เม.ย. 64
7 พ.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
11 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
18 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
25 พ.ค. 64
2 มิ.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
8 มิ.ย. 64
18 มิ.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
22 มิ.ย. 64
30 มิ.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
22 มิ.ย. 64
2 ก.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
6 ก.ค. 64
16 ก.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
13 ก.ค. 64
23 ก.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
20 ก.ค. 64
30 ก.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
3 ส.ค. 64
11 ส.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
17 ส.ค. 64
27 ส.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
24 ส.ค. 64
3 ก.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
10 ก.ย. 64
17 ก.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
14 ก.ย. 64
24 ก.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
21 ก.ย. 64
1 ต.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
5 ต.ค. 64
15 ต.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
12 ต.ค. 64
22 ต.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
19 ต.ค. 64
29 ต.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
2 พ.ย. 64
12 พ.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
9 พ.ย. 64
19 พ.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
16 พ.ย. 64
26 พ.ย. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
3 ธ.ค. 64
11 ธ.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
9 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
14 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
11 ม.ค. 65
21 ม.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
18 ม.ค. 65
28 ม.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
25 ม.ค. 65
4 ก.พ. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)