กิจกรรม CSR โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และป้องกันการระงับอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C) ร่วมกับ ดร.เจษฎา ธีระตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา , ร้อยตำรวจเอกสุชาติ สุขแก้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางแพ และจ่าสิบเอกทรงพล เรืองขษาปณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองโพ จัดโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยปี 2561” ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยา จำนวน 62 คน ณ. ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยปิ่นทองกรุ๊ป จ.ราชบุรี โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้เพื่อ ให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติการใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง และภายในงาน อาจารย์สุเมธ คงเสือ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและการจัดการ เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารได้มอบถังดับเพลิงจำนวน 10 ใบให้กับโรงเรียนหนองโพ เทศบาลตำบลหนองโพ และสถานีตำรวจบางแพ
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.