- ปิ่นทอง กรุ๊ปสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนช่วยน้ำท่วม
บริษัท ปิ่นทอง กรุ๊ป โดย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณคมสัน วีรวัฒนกุมพะ ได้เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารและพนักงานมอบอุปกรณ์การเรียน การศึกษา ให้กับอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยใต้ 13-00 หน่วยนิมิตร ฐานภาษีเจริญเพื่อนำไปมอบแก่นักเรียน ในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ภาคใต้ในเขตอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.