- P.M.C. ส่งกำลังใจ สู่พี่น้องภาคใต้
เป็นที่รู้กันในช่วงต้นปีที่ผ่านมาในหลายพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้ประสบอุทกภัย ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องช่วภาคใต้เป็นอย่างมาก บริษัทปิ่นทอง กรุ๊ป ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเห็นถึงความเดือดร้อนของทุกคน จัดโครงการร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบช่วยเหลือ เยี่ยวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ และอยากส่งความรู้สึก ส่ง กำลังแรงใจ ของพี่น้องชาวปิ่นทอง กรุ๊ป ทุกคน เป็นส่วนหนึ่งให้พี่น้องชาวใต้รับรู้ว่าเราจะเคียงข้างกันเสมอ......
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.