- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน...
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง และโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยเป็นนโยบาย CSR ที่ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และเป็นการตอบแทนสิ่งดี ๆ ให้ของสังคม..
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.