- P.M.C. เลี้ยงอาหารกลางวัน ทองผาภูมิ
กับอีกโครงการดีๆที่กลุ่มบริษัท P.M.C.ได้จัดเพื่อแบ่งปันรอยยิ้ม และความสุขให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษํททำสืบเนื่องมาทุกๆปี สำหรับปีนี้ได้จัดโครงการเลี้ยงอาหากลางวันกับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนวิจรวิทยาคาร อำเภอทองผ่าภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.