ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร

 

ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
วันที่อบรม 8-9 ก.ค. 62
รุ่น 3
สถานที่อบรมศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
สำนักงานใหญ่ ระบุ 00000

รายละเอียดผู้เข้าอบรม

ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
1
1
2
3
4
5
6
7