แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

ลงทะเบียนอบรม

หลักที่สูตรที่ลงทะเบียน จป.ระดับหัวหน้างาน
วันที่อบรม 14-15 พ.ย. 62
รุ่น 4112
สถานที่อบรม สำนักงานเทศบาลอ้อมน้อย ( อ้อมน้อย )

ชื่อสถานประกอบการ
เลขที่สาขาจำนวน 5 หลัก  กรณีเป็นสำนักงานใหญ่ระบุ "00000"
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ระบุเลข 13 หลัก
หมายเลขสมาชิก ( VIP MEMBER )
เลขที่ตั้ง
หมู่
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
ประเภทธุรกิจ
จำนวนพนักงาน คน
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน)
โทรศัพท์
หมายเหตุ
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน
1
2
3
4
5
6
7

 
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.