แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

ลงทะเบียนอบรม

หลักที่สูตรที่ลงทะเบียน จป. ระดับบริหาร
วันที่อบรม 1-2 ส.ค. 61
รุ่น 2018
สถานที่อบรม สำนักงานเทศบาลอ้อมน้อย ( อ้อมน้อย )
 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ
ตำแหน่ง
ชื่อบริษัท
สาขา สำนักงานใหญ่ ระบุ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
ประกอบการประเภท
จำนวนพนักงาน คน
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน)
โทรศัพท์
หมายเหตุ

PMC VIP CARD
ระบุรหัสสมาชิก PMC VIP( ถ้ามี )
รายละเอียดผู้อบรม  
1.ชื่อ นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
2.ชื่อ นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
3.ชื่อ นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
4.ชื่อ นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
5.ชื่อ นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
6.ชื่อ นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
7.ชื่อ นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
ท่านทราบข้อมูลจากสื่อใด

สื่ออินเตอร์เน็ต
สื่อวารสารปิ่นทอง
เคยใช้บริการ
มีคนแนะนำ

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.