แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

ลงทะเบียนอบรม

หลักที่สูตรที่ลงทะเบียน จป. ระดับเทคนิค
วันที่อบรม 9-11 ก.ค. 61
รุ่น พิเศษ
สถานที่อบรม โรงแรมกนกกาญเพลส ( จ.กาญจนบุรี )
 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ
ตำแหน่ง
ชื่อบริษัท
สาขา สำนักงานใหญ่ ระบุ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
ประกอบการประเภท
จำนวนพนักงาน คน
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน)
โทรศัพท์
หมายเหตุ

PMC VIP CARD
ระบุรหัสสมาชิก PMC VIP( ถ้ามี )
รายละเอียดผู้เข้าอบรม
ชื่อ นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน
เลขที่วุฒิบัตร
ลงวันที่
แนบไฟล์วุฒิบัตร
ท่านทราบข้อมูลจากสื่อใด

สื่ออินเตอร์เน็ต
สื่อวารสารปิ่นทอง
เคยใช้บริการ
มีคนแนะนำ

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.