อัตราค่าอบรม / สัมมนา
หลักสูตร ค่าอบรม VAT  7% หัก ณ ที่จ่าย  3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย 3%
จป. หัวหน้างาน
( 2 วัน )
2,300.-*1 161.- 69.- 2,392.- 2,461.-
2,100.-*2 147.- 63.- 2,184.- 2,247.-
จป. บริหาร
( 2 วัน )
2,500.-*1 175.- 75.- 2,600.- 2,675.-
2,300.-*2 161.- 69.- 2,392.- 2,461.-
คณะกรรมการความปลอดภัย
( 2 วัน )
2,400.-*1 168.- 72.- 2,496.- 2,568.-
2,200.-*2 154.- 66.- 2,288.- 2,354.-
จป. เทคนิค
( 3 วัน )
3,700.-*1 259.- 111.- 3,848.- 3,959.-
3,500.-*2 245.- 105.- 3,640.- 3,745.-
จป. / คปอ.( ภาษาต่างประเทศ )
( 2 วัน )
15,000.-*1  1,050.- 450.- 15,600.- 16,050.-
14,000.-*2   980.- 420.- 14,560.- 14,980.-
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
สำหรับ(จป.เทคนิค,เทคนิคขั้นสูง)
( 5 วัน )
6,700.-*1   469.- 201.- 6,968.- 7,169.-
6,000.-*2   420.- 180.- 6,240.- 6,420.-
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
สำหรับ(จป.หัวหน้างาน,บริหาร)
( 7 วัน )
8,500.-*1   595.- 255.- 8,840.- 9,095.-
7,500.-*2   525.- 225.- 7,800.- 8,025.-
จป. เทคนิคขั้นสูง ( 180 ชม. )
( 30 วัน )
25,500.-*1 1,785.- 765.- 26,520.- 27,285.-
24,500.-*2 1,715.- 735.- 25,480.- 26,215.-
ความปลอดภัย และการกู้ภัย
(ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ) (1 วัน )
2,000.-*1 140.- 60.- 2,080.- 2,140.-
1,800.-*2 126.- 54.- 1,872.- 1,926.-
ความปลอดภัย และการกู้ภัย
(ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ) (2 วัน )
5,000.-*1 350.- 150.- 5,200.- 5,350.-
4,500.-*2 315.- 135.- 4,680.- 4,815.-
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
3,500.-*1 245.- 105.- 3,640.- 3,745.-
3,300.-*2 231.- 99.- 3,432.- 3,531.-
ความปลอดภัยในการทำงาน
ในที่อับอากาศ ( 3 วัน )
ศูนย์ฝึกพระราม 2 (เดินทางไป-กลับ)
6,500.-*1 455.- 195.- 6,760.- 6,955.-
6,000.-*2 420.- 180.- 6,240.- 6,420.-
ความปลอดภัยในการทำงาน
ในที่อับอากาศ ( 3 วัน )
ม.บูรพา ( 2 วัน 1คืน)
7,000.-*1 490.- 210.- 7,280.- 7,490.-
6,500.-*2 455.- 195.- 6,760.- 6,955.-
ความปลอดภัยในการทำงาน
ในที่อับอากาศ ( 3 วัน )
ศูนย์ฝึกราชบุรี (3 วัน 2 คืน)
8,000.-*1 560.- 240.- 8,320.- 8,560.-
7,500.-*2 525.- 225.- 7,800.- 8,025.-

 

หมายเหตุ *1  ค่าอบรม / สัมมนาปกติ   3. อัตราค่าอบรมตลอดหลักสูตร รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่างและค่าเอกสาร
  *2 ค่าอบรม / สัมมนากรณีสมาชิก P.M.C.  4.  เวลาการอบรม / สัมมนา  9.00 – 16.00 น.
สำหรับลูกค้าที่เข้าอบรม หหน.ความปลอดภัยและเทคนิคขั้นสูงทุกท่านที่สมัครจะได้รับกระเป๋าใส่เอกสาร ฟรี (1 ใบ ต่อ 1 ท่าน)
ผู้เข้าอบรมจะได้รับอุปกรณ์การอบรมสัมนา ( ปากกา/ สมุดโน๊ต )
รายละเอียดการชำระเงิน
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์    ธ.กรุงไทย  สาขางามวงศ์วาน    เลขที่บัญชี   141-0-40263-0
บัญชีออมทรัพย์    ธ.ไทยพาณิชย์  สาขาบางมด  เลขที่บัญชี  046-280678-3
3. กรณีชำระเงินล่วงหน้า กรุณา FAX ใบ PAY IN ให้ด้วย
4. ออกหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%     
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105541000644   
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD
27 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 
 
หลักสูตร ค่าอบรม VAT  7% หัก ณ ที่จ่าย  3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย 3%
หลักสูตรพัฒนาทักษะ (ครึ่งวัน) 500.- 35.- 15.- 520.- 535.-
หลักสูตรพัฒนาทักษะ (1วัน) 1,200.-*1 84.- 36.- 1,248.- 1,284.-
1,000.-*2 70.- 30.- 1,040.- 1,070.-
หลักสูตรทบทวนการทำงาน
เกี่ยวกับปั้นจั่น
(1 วัน )
2,000.-*1 140.- 60.- 2,080.- 2,140.-
1,800.-*2 126.- 54.- 1,872.- 1,926.-
หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้รถยก (ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ)
(1 วัน )
2,000.-*1 140.- 60.- 2,080.- 2,140.-
1,800.-*2 126.- 54.- 1,872.- 1,926.-
หลักสูตรเกี่ยวกับ ปั้นจั่น/เครน (ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ)
(3 วัน )
5,000.-*1 350.- 150.- 5,200.- 5350.-
4,500.-*2 315.- 135.- 4,680.- 4,815.-
ผู้เข้าอบรมจะได้รับอุปกรณ์การอบรมสัมนา ( ปากกา/ สมุดโน๊ต )
รายละเอียดการชำระเงิน
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด
P.M.C. ACADEMIC GROUP CO.,LTD
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์    ธ.กรุงไทย  สาขางามวงศ์วาน     เลขที่บัญชี  141-0-40264-9
บัญชีออมทรัพย์    ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางมด เลขที่บัญชี 046-280681-4
3. กรณีชำระเงินล่วงหน้า กรุณา FAX ใบ PAY IN ให้ด้วย หมายเลขแฟ็กซ์ 02-417-0159
4. ออกหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%     
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548140174   
บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด
P.M.C. ACADEMIC GROUP CO.,LTD
27 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150