แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT LEVEL

เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร Safety Officer at Management Level (English)
Date Class Place Price/person Register
31 JUL-1 AUG 19 84 15,000.-
6-7 AUG 19 85 15,000.-
หลักสูตร Safety Officer at Management Level (Korea)
Date Class Place Price/person Register
14-15 AUG 19 6 15,000.-
หลักสูตร Safety Officer at Management Level (Chinese)
Date Class Place Price/person Register
20-21 AUG 19 33 15,000.-
หลักสูตร Safety Officer at Management Level (Japanese)
Date Class Place Price/person Register
27-28 AUG 19 142 15,000.-
11-12 SEP 19 143 15,000.-

                Notification of the Department of Labour Protection and Welfare in Subject “ Safety in Workplace of the employee ” was effective since July 21,2006 and need all of companies to follow and arrange this practice within 180 days from the date of announcement / or 180 days after appoint the position of Safety Officer at Executive Level. This notify was recommending to employee at executive level must train to be a Safety Officer ( Including a foreigner employee ), If the company failure to comply with the above notification, this charge carries a maximum penalty of 1 year imprisonment or pay the penalty not exceeding 400,000 baht.

Objective     
- To develop knowledge of employee about Safety Officer at Executive Level
- To enhance the understanding of employee in Safety Management
- To promote and encourage the employee about Safety in Workplace

Topics of Training / Seminar
1. Safety Management
2. Safety Law Occupational Health and Safety
3. Occupational Health and Safety managementภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.