แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักสูตรพิเศษด้านความปลอดภัย/กู้ภัย

เลือก เดือน
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนนั่งร้าน
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
1-2 ก.ค. 62 5,000.-

ในปัจจุบัน ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่างๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ หากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ หรือขาดทักษะในการช่วยเหลือแล้ว อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้ประสบเหตุได้ ดังนั้น การฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมถึงการทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้
สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอหลักสูตรการอบรม โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. เทคนิคการผจญเพลิง + Fire man  สำหรับบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ฝึกวิธีการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ ฝึกการใช้อุปกรณ์ การใช้สายฉีด การปรับลำน้ำในลักษณะต่างๆ การใช้อุปกรณ์ SCBA กฎระเบียบในการครอบครอง SCB การจัดการบริหารเหตุฉุกเฉิน และหลักการค้นหาผู้ประสบภัย
ระยะเวลาอบรม 2 วัน ( 12 ชั่วโมง )

2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการทำ Zip line  ฝึกวิธีการเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในน้ำ การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกวิธี หลักการปฐมพยาบาลสำหรับผู้ที่จมน้ำ การอ่านกระแสน้ำและจุดที่เป็นอันตรายในกระแสน้ำ เงื่อนเชือกที่จำเป็นในการช่วยเหลือ การใช้ Messengers line การทำ Tension line และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย  ระยะเวลาอบรม 2 วัน ( 12 ชั่วโมง )ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.