แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
SAFETY OFFICER AT SUPERVISOR LEVEL

เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร Safety Officer at Supervisor Level (Japanese)
Date Class Place Price/person Register
22-23 AUG 19 7 15,000.-
9-10 SEP 19 special 15,000.-
หลักสูตร Safety Officer at Supervisor Level (English)
Date Class Place Price/person Register
26-27 AUG 19 special 15,000.-
18-19 SEP 19 7 15,000.-

According to Ministerial Regulation B.E. 2549 (A.D. 2006) prescribes the standards for the administration and management of occupational safety, health and the environment. In the workplace organizations must appoint a supervisor to undertake the role of ‘Safety Officer in Supervisor Level’. This person will take responsibility for the day to day implementation of health and safety initiatives in the workplace, if the company failure to comply with the notification, this charge carries a maximum penalty of 1 year or pay the penalty not exceeding 400,000. baht.

Objective

To supervisor, control and follow up on occupational safety activities to resolve any safety risk to employees, as recommended by a safety officer, safety committee, or your workplace’s safety department.

Topics of Training / Seminar

1. Meaning & Acts of Safety Officer in Supervisor Level.
2. Laws for Occupational Safety, Health and environment.
3. Danger and illness’s Identifications in the workplace.
4. Hazards & Risk’s Controls and Preventions.ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.