แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักสูตรพัฒนาทักษะ

เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
อบรมฟรี สำหรับสมาชิก pinthong vip เท่านั้น คะ
หลักสูตร JD-Based KPIs and competency
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
26 ก.ค. 62 1,200.-
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 7 กรณี และ กองทุนเงินทดแทน
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
16 ส.ค. 62 1,200.-
20 ม.ค. ’63 1,200.-
หลักสูตร การสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
5 ก.ย. 62 1,200.-
หลักสูตร เทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
10 ต.ค. 62 1,200.-
หลักสูตร เทคนิคการสรรหา และสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
5 พ.ย. 62 1,200.-
หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าสายงานต้องรู้
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
2 ธ.ค. 62 1,200.-


ภาพบรรยากาศการอบรม

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.