แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักสูตรเดือน

หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับบริหาร

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT LEVEL

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
Safety Officer at Management Level (Japanese)

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร COMMITTEE OF SAFETY,OCCUPATIONAL HEALTH AND WORKING ENVIRONMENT

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
Safety Committee (Japanese)

หลักสูตร หลักสูตรพัฒนาทักษะ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
สิทธิประโยชน์ 7 กรณี จากกองทุนประกันสังคม

หลักสูตร หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

หลักสูตร หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้รถ ForkLift

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักสูตร หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

หลักสูตร หลักสูตรน่าสนใจ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
การตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.