แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักสูตรเดือน

หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับบริหาร

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป.ระดับบริหาร ภาษาต่างประเทศ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
Safety Officer at Management Level (Chinese)
Safety Officer at Management Level (Japanese)

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.หัวหน้างาน , จป.บริหาร
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.เทคนิค , จป.เทคนิคขั้นสูง

หลักสูตร หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

หลักสูตร หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้รถ ForkLift

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร จป.ระดับวิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษน้ำ
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษอากาศ
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษกากอุตสาหกรรม

หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.