slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
หลักสูตรเดือน

หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับบริหาร

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT LEVEL

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
Safety Officer at Management Level (Chinese)

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร COMMITTEE OF SAFETY,OCCUPATIONAL HEALTH AND WORKING ENVIRONMENT

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
Safety Committee (Japanese)

หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
สำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.หัวหน้างาน , จป.บริหาร
สำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.เทคนิค , จป.เทคนิคขั้นสูง

หลักสูตร หลักสูตรพัฒนาทักษะ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
การเดินทีมดับเพลิงขณะเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ก๊าซรั่วไหล

หลักสูตร หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )

หลักสูตร หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้รถ ForkLift

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักสูตร หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.