ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของประเทศไทย ที่เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย และเป็นจุดศูนย์ยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ AEC ประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน เพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลก กอปรกับนโยบายของรัฐบาล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาพื้นที่ เชิงต่อยอดความสำเร็จจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Sea Board ซึ่งดำเนินการมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา
EEC (Eastern Economic Corridor) จึงเป็นโครงการแห่งชาติที่จุดประกายความหวัง ความเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งโอกาสมากมาย ที่จะนำผลประโยชน์มาให้คนไทยและประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยทุกคนมีร่วมกัน เพื่อให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง นำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ที่ยั่งยืน
เพื่อรองรับกับนโยบาย EEC ของภาครัฐบาล กอปรกับเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระยะยาว การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นใจความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน ปิ่นทองกรุ๊ป: P.M.C. จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) บริเวณริมถนนสุขุมวิทบนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ณ อาคารเลขที่ 48/3 หมู่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานแห่งภาคตะวันออก
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน บริการห้องอาหาร ห้องรับรองลูกค้า สถานที่จอดรถและเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการกับศูนย์ฝึกอบรม โดยมีโครงสร้างสำหรับรองรับลูกค้า ดังนี้.....
ห้องอบรม / สัมมนา มาตรฐาน สำหรับการประชุม / สัมมนา / สังสรรค์ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฝึกอบรม สัมมนาที่ครบถ้วน อาทิ LCD , จอ Projecter , เครื่องเสียง ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยห้องอบรมจำนวน 4 ห้อง ได้แก่
ห้องเพ็ชรจรัส รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 70 – 100 ท่าน
ห้องเทียนวิไล รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 60 – 70 ท่าน
ห้องปริญญา รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 40 – 50 ท่าน
ห้องปิ่นทอง รองรับผู้เข้าประชุมสัมมนา / อบรม จำนวน 15 – 20 ท่าน
ห้องอาหาร
ที่ตกแต่งสวยงาม สีสันสดใส ด้วยบรรยากาศสบายตา พร้อมอาหาร สด สะอาด อร่อย สามารถรองรับลูกค้าได้จำนวน 200 ท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการตลอดเวลา
ห้องรับรองลูกค้า ( LOBBY BAR )
ที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยม ในสไตล์ป่าในเมืองสีเขียว และมีเคาน์เตอร์บาร์อำนวยความสะดวก สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มาเช้าก่อนเวลา พร้อมมีบริการอาหารว่าง อาทิ ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำผลไม้ ฟรี! สำหรับลูกค้า ณ บริเวณห้องรับรองลูกค้า (LOBBY BAR)
ห้องสำนักงานต้อนรับ (RECEPTION)
สำหรับการติดต่อต้อนรับลูกค้า ผู้เข้าอบรม การลงทะเบียน การชำระเงิน ติดต่อประสานงาน ด้วยเคาน์เตอร์บริการลูกค้า โซนที่พักรอสำหรับลูกค้า ตกแต่งอย่างสวยงาม สะอาดและบริการ ที่เต็มเปี่ยมด้วยมิตรภาพ
บรรยากาศโดยรอบ
สถานที่จอดรถ
บริการสำรองที่จอดรถลูกค้ามากกว่า 60 คัน ทั้งด้านหลังและด้านในศูนย์ฝึกอบรม พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ปิ่นทองคอนเนอร์ เป็นมุมอาหารเช้าและกาแฟสด สำหรับลูกค้าที่มาอบรมในช่วงเช้าที่ต้องการรับประทานอาหารเช้า (Breakfast) อาหารจานเดียว พร้อมเครื่องดื่มกาแฟสดและอาหารว่าง เครื่องดื่มต่างๆ ฯลฯ ท่านสามารถใช้บริการ ได้ที่.....ปิ่นทองคอนเนอร์
สถานีฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
ด้วยศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ
หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ; คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ; หัวหน้าหน่วยงานด้านความปลอดภัย; ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ; ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่ ; การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ; ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น / เครน ; ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Forklift)
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 และได้รับการรับรองให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และศูนย์ประเมินความรู้ตามมาตร 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้า ระดับ1
 • ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ
 • บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
  • ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ / ภาคอุตสาหกรรม
  • ผู้ปฏิบัติการประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ น้ำ / อากาศ / ภาคอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตาม พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
ด้วยหลักสูตรต่างๆ ที่บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้รับการรับรองดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จึงก่อสร้างสถานีฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง (WORKSHOP) อาทิ
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ทุกหลักสูตร
 • ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น / เครน ( Crane )
 • ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift)
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • ความปลอดภัยในการทำงานบนนั่งร้าน
 • เทคนิคการผจญเพลิง (Fireman)
 • หลักสูตรรักษาความปลอดภัย : รปภ. ( ทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ)
 • ศูนย์ทดสอบภาคปฏิบัติวิชาชีพ
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 )
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ
  • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
  • ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2)
  • ได้รับหนังสือรับรอง (ใบอนุญาต)

หมายเหตุ

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาต สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ; ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ; พนักงานควบคุมเครื่องจักร / รถยก ชนิดเครื่องยนต์ ; ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 ; ช่างบำรุงรักษารถยนต์

 • ศูนย์ประเมินความรู้ ตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ห้องพักสำหรับผู้อบรม
ด้วยศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้จัดที่พักภายในศูนย์ฝึกอบรมฯ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความประสงค์พักค้างคืน ในหลักสูตรที่ต้องอบรมต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกและไม่ต้องการเดินทาง ด้วยห้องพักราคาประหยัดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ
วิสัยทัศน์
เราจะมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาหลักสูตร บุคลากรและมาตรฐานในเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ ของศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
 • เพื่อดำเนินการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแห่งภาคตะวันออก
 • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการจัดการและความปลอดภัย
 • เพื่อให้บริการชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
สโลแกน
ความพึงพอใจของท่าน คืองานบริการของเรา

ตารางอบรมศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก

หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน ภาษาต่างประเทศ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
Safety Officer at Supervisor Level (English)
Safety Officer at Supervisor Level (Japanese)

หลักสูตร จป. ระดับบริหาร

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.หัวหน้างาน , จป.บริหาร
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.เทคนิค , จป.เทคนิคขั้นสูง
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.หัวหน้างาน , จป.บริหาร
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.เทคนิค , จป.เทคนิคขั้นสูง
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.หัวหน้างาน , จป.บริหาร
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.เทคนิค , จป.เทคนิคขั้นสูง

หลักสูตร หลักสูตรพัฒนาทักษะ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
เทคนิคการสรรหา และสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )

หลักสูตร หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้รถ ForkLift

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร จป.ระดับวิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักสูตร หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

หลักสูตร หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษน้ำ
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษกากอุตสาหกรรม
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษอากาศ

หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
  
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.