ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้มีการย้ายสำนักงาน...ถนนพระราม3 มายังอาคารปิ่นทองกรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 พร้อมทั้งเปิดศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 4-5 ของอาคารปิ่นทองกรุ๊ป ด้วยความมั่นคงด้วยรากฐานและพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง สอดคล้องกับบริบทของสังคมและการพัฒนาธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์
ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยห้องอบรมมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ครบครัน อาทิ LCD , จอ Projecter เครื่องเสียง ฯลฯ โดยประกอบด้วยห้องอบรม 5 ห้อง คือ

ห้องราชาวดี รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน  50 – 60 ท่าน
ห้องเฟื่องฟ้า รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน 35 – 40 ท่าน
ห้องพุทธรักษา รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน 30 – 35 ท่าน
ห้องศรีตรัง รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน 25 – 30 ท่าน
ห้องกระดังงา รองรับผู้เข้าอบรม สัมมนา จำนวน 10 – 12 ท่าน
ห้องอาหารฟ้า – ขาว
ที่ตกแต่งสวยงามธีมฟ้า - ขาว สดใส อาหารสะอาด อร่อย บริการคุณภาพ บนชั้น 4 ของอาคารปิ่นทองกรุ๊ป ลูกค้าสามารถชมวิวบนอาคารถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นเส้นเศรษฐกิจย่านฝั่งธนบุรี จากลงทางด่วนสะพานพระราม 9 สู่จังหวัดสมุทรสาคร ( มหาชัย ) สามารถรองรับลูกค้าได้จำนวน 100 ท่าน
สถานที่จอดรถ
ด้วยที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 2 สถานที่จอดรถมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งลูกค้าสามารถจอดรถได้มากกว่า 50 คัน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติและศูนย์ประเมินความรู้ มาตรา 26/4 ( 2 )
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม / ทดสอบ /ประเมินความรู้ ( ใบอนุญาต ) ซึ่งเป็นส่วนงานที่สามารถดำเนินการในลักษณะ “One Stop Service” ได้ครบถ้วนตามสาขาที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

ตารางอบรมศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร

หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับบริหาร

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.หัวหน้างาน , จป.บริหาร
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น จป.เทคนิค , จป.เทคนิคขั้นสูง

หลักสูตร หลักสูตรพัฒนาทักษะ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
JD-Based KPIs and competency
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 7 กรณี และ กองทุนเงินทดแทน
เทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่
เทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าสายงานต้องรู้

หลักสูตร หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ( 4ผู้ )

หลักสูตร หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้รถ ForkLift

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร จป.ระดับวิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักสูตร หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

หลักสูตร หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

หลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร

หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษน้ำ
ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันฯ ด้านมลพิษอากาศ

หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.