slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
เราพร้อมให้บริการท่านด้วยคณะวิทยากรและที่ปรึกษาที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์
อาจารย์พิพิธชัย พงศวัชร์รังษี
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
อาจารย์พรทวี ภูแข่งหมอก
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์เทวกฤษ ปิ่นเพชร
รองผจก.ฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.จตุรงค์ ดวงมณี
รก.ผช.ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อาจารย์สุเมธ คงเสือ
ผจก.แผนกเทคโนโลยี/การจัดการ
อาจารย์สุริยนต์ ไตรยวุฒิ
ผจก.แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย
อาจารย์อภิวัตต์ นิธิสุวรรณสุข
ผจก.วิศวกรรมและความปลอดภัย
อาจารย์เศกศักดิ์ คำโย
วิทยากร Safety
อาจารย์สุภาวดี จันทร์อุดม
วิทยากร Safety
อาจารย์เกศรา จันทมาศ
วิทยากร Safety
อาจารย์ภคนนท์ พรหมสุวรรณ
วิทยากร Safety
อาจารย์พีระพันธุ์ พานโพธิ์ทอง
วิทยากร Safety
อาจารย์ปิติฝัน วสุลิปิกรณ์
วิทยากร Safety
อาจารย์คนึง วงษ์ปิ่น
วิทยากร Safety
อาจารย์พลอยพิศมัย เทพศิริ
วิทยากร Safety
อาจารย์จักรกฤษ ทองกร
วิทยากรไฟฟ้า
อาจารย์ชวนะ วงศ์สหาก
วิทยากร Forklift & เทคโนโลยี
อาจารย์นนทภัทร์ แม้นเมฆ
วิทยากร Forklift & เทคโนโลยี
อาจารย์เมธาพิศุทธ์ สวาทวงศ์
วิทยากรดับเพลิง
อาจารย์เมธี สวัสดิ์วงษ์
วิทยากรดับเพลิง & ปฐมพยาบาล
อาจารย์ธนภูมิ สุขศิริ
วิทยากรดับเพลิง & ปฐมพยาบาล
   
อาจารย์คเชนท์ กลิ่นน้ำหอม
วิทยากรดับเพลิง
   
     
     
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.