ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ด้วยความมั่นคงด้วยรากฐาน และบริการคุณภาพ กอปรกับปัจจุบันได้มีการบริหารงานที่เป็นเอกเทศจากบริษัทในเครือปิ่นทอง ภายใต้ชื่อ ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. และได้ทำการย้ายสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 มายังเลขที่ 27 อาคารปิ่นทองกรุ๊ป ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยชั้น 2 – 3 เป็นสำนักงานใหญ่ และบริเวณชั้น 4 – 5 ได้เปิดเป็น "ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร" ซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรม ดังนี้
ส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
สำหรับการติดต่อต้อนรับลูกค้า ผู้เข้าอบรม ติดต่อประสานงาน ด้วยเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ที่พักรอสำหรับลูกค้า ตบแต่งสวยงาม และพนักงานที่พร้อมบริการ
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
ฝ่ายประสานงานขายสินค้า safety
ฝ่ายขายสินค้า Safety
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสหกรณ์ออมทรัพย์ปิ่นทองกรุ๊ป
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายงานอบรม
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ LAB
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.