หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ
หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกอบรมในการทำงานในที่อับอากาศ
หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
ใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
   
   
   
   
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.