อาคารปิ่นทอง ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
บริษัท  ปิ่นทองกรุ๊ป  แมนเนจเม้นท์  แอนด์  คอนซัลแตนท์  จำกัด (P.M.C.) เป็นองค์กรที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนามาจาก… ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัทในเครือปิ่นทอง  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม 2534  ณ  อาคารปิ่นทอง  เลขที่  39/9  ถนนพระราม3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 ซึ่งมีพันธะกิจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการทั่วไป โดยมีบริษัทในเครือที่รับผิดชอบทั้งบริษัทของคนไทย ต่างชาติและบริษัทร่วมทุนกับญี่ปุ่นมากกว่า  20  บริษัทมีพนักงานรวมมากกว่า  2,000  คน 
อาคารปิ่นทองกรุ๊ป ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
บริษัท  ปิ่นทองกรุ๊ป  แมนเนจเม้นท์  แอนด์  คอนซัลแตนท์  จำกัด  ชื่อภาษาอังกฤษ PINTHONG  GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.LTD. มีชื่อย่อ “ปิ่นทองกรุ๊ป” หรือ “P.M.C.” ได้ดำเนินการก่อตั้ง  เมื่อวันที่  6  มกราคม  2541  โดยนโยบายของท่านประธานกรรมการบริษัทในเครือปิ่นทอง  ได้สนับสนุนให้ยกสถานะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เครือปิ่นทอง  และจดทะเบียนก่อตั้ง  บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์  แอนด์  คอนซัลแตนท์  จำกัด  (P.M.C.)  โดยปัจจุบันได้มีการบริหารงานที่เป็นเอกเทศจากบริษัทในเครือปิ่นทอง ภายใต้ชื่อ ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. และได้ย้ายสำนักงานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 จากถนนพระราม 3 มายังถนนพระราม 2 ( เยื้องกับห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพระราม 2 ) ณ อาคารปิ่นทองกรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 และมีสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้...
สถานที่ตั้งปิ่นทองกรุ๊ป P.M.C
เลขที่  27 อาคารปิ่นทองกรุ๊ป  ถนนพระราม2  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  10150
TEL :  0-2416-9779  (12 Lines)
FAX : 0-2417-0154-9

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก  (จังหวัดราชบุรี)
เลขที่  101/1  หมู่4  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหนองโพ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120
TEL :  0-88-459-0401

ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก  (จังหวัดชลบุรี)
เลขที่  48/3 หมู่1  ถนนสุขุมวิท  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130
TEL : 033-003-491-2

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.